Kale Balata
 
 
 
Bayilik Başvuru
Bayilik Başvuru Formu
Bizden Haberler
Şirketimizden HAberler
Balata Testi
Uluslarası Standart Testleri
 

Etik Davranış Kuralları

Açıklanan Kale etik davranış kuralları tüm Kale Balata çalışanları, yöneticileri, bayi ve tedarikçileri ile bütün 3. tarafları kapsamakta olup, bu kurallara uymaları beklenir.

Kuralların tüm çalışanlara duyurulması, bildirilen kurallara gerekli önemin verilmesi ve uyulması Kale Balata ’da görev yapan yöneticilerin sorumluluğu altında olup, çalışanlarca okunduğu, anlaşıldığı ve uygulama taahhüdü üst amirinin sorumluluğundadır.

Kale Balata bütün çalışmalarında İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına uymayı ve çalışanlarının da uymasını beklediğini; aynı zamanda rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda çalışanları ve iş ortaklarının bu kurallara uymakla yükümlü olduklarını beyan eder.

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Süreçlerinde çevre ile ilgili yasal şartları ve çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek.

 • Çevre koruma bilincini geliştirmek, enerji kaybı ve atıkları en aza indirmek.

 • Mevzuatlarla belirlenmiş sınırlar dışında rekabeti engelleyecek veya kısıtlayacak davranış ve anlaşmalardan kaçınmak.

 • Müşteri ve tedarikçileri ile yaptığı gizlilik anlaşmalarına uymak ve uyulmasını sağlamak.

 • Kaliteli ürün ve hizmet sağlamak için doğru ve istikrarlı politikalar uygulamak.

 • Tüm çalışma faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasal gerekliliklere uygun bir biçimde yönetmek.

 • İmza sirküleri ile veya özel olarak yetkilendirilmiş kişiler dışında bir çalışanın şirketi herhangi bir taahhüt altına sokmasından kaçınmak.

 • Müşteri ilişkilerinde uzun vadeli bir güven ortamı yaratmak.

  KALE BALATA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Çalışanlarının kişilik haklarına saygı duymak.

 • Çalışanları arasında ayrımcılık yapmadan eşit fırsat hakkı tanımak.

 • İşe almada ölçüt olarak işe uygunluk, bilgi ve beceriyi esas tutmak, ayrımcılık yapmamak.

 • İşyerinde tacize izin vermemek, bu konuda hiçbir tavizde bulunmamak.

 • Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışma barışını sürekli kılmak.

 • İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı duymak.

 • Çocuk işçi çalıştırmamak.

 • Çalışanlara ait özel bilgileri hukuki zorunluluklar ve çalışanın bilgisi dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamak.

  PERSONELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Yasalara ve iş yeri kurallarına uymak.

 • İş düzenini bozacak ve diğer çalışanları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak.

 • Şahsi çıkarları için şirket kaynaklarını kullanmaktan kaçınmak.

 • Kendisi ve/veya yakınlarına, ya da üçüncü şahıslara çıkar sağlamak amacı ile şirket tarafından verilmiş yetkilerini kötüye kullanmamak.

 • Her ne amaç ile olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek.

 • Usulsüz bir durum hissi oluşturacak hediye alımı veya teklifinden kaçınmak.

 • Şirkete ait gizli ve özel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamak.

 • Başkalarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmamak, hakaret etmemek, kavga etmemek.

 • Kendisine verilmiş görevleri zamanında ve özenli bir şekilde yerine getirmek.

 • Yetkileri dışında firmayı taahhüt altında bırakacak, zarara uğratacak yazışma ve beyanlarda bulunmamak.

 • Şirket demir başlarının hasara, hırsızlığa ve sabotaja karşı korunmasını sağlamak.

  İHLALLERİN BİLDİRİMİ VE UYGULAMALAR

  Çalışanlar yasa ve kuralların ihlali durumunda veya bu konulardaki şüpheleri doğrultusunda direkt olarak amirine veya etik@kalebalata.com adresi üzerinden yazılı olarak etik kuruluna bildirimde bulunmakla sorumludur.

  DFD Yapılan bildirimlerin üçüncü kişilerle paylaşımı yapılamaz.

  Asılsız bildirimler, yalan ve iftira olarak etik davranış kurallarının ihlali olarak yorumlanır.

  Haklı görülen bildirimler karşısında iş kanunu ilgili maddeleri ve toplu iş sözleşmesi iç yönetmelik kapsamında disiplin kurulunca değerlendirme yapılarak uygulama ve yaptırımlar kararlaştırılır.

   

   

 •  
  Kurumsal
  Hakkımızda
  Çevre Politikamız
  Kalite Politikamız
  İnsan Kaynakları
   
  Balata Testleri
  Dinamometre Performans Testi
  Dinamometre Ses Testi
  Dinamometre Aşınma Testi
  Tüm Testler >>
   
  Ürünlerimiz
  Disk Fren Balatası
  Kampanalı Fren Balatası
  Pabuçlu Fren Balatası
  Teknik Bilgiler
   
  Bize Ulaşın
  Adres : Cumhuriyet mah. İstanbul Cad. No:3 41420 Gebze /Kocaeli
  Telefon : (0262) 744 0386
  E-mail : info@kalebalata.com
  Websitesi Aydınlatması ve Çerez Politikası   CCTV Aydınlatma Metni
   
  Takip Edin
  Anasayfa İletişim Kale Balata © 2014